Gold Cross

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

ΨΑΛΜΟΣ 116 (Μασ. 117). ΡΙΣ' - Για να διατηρούν αγάπη και ομόνοια οι οικογένειες και να δοξολογούν το Θεό.


Ἀλληλούϊα.
Ψαλ. 116,1                  Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί,
Ψαλ. 116,1                  Δοξολογείτε τον Κυριον όλα τα έθνη της γης, επαινέσατέ τον όλοι οι λαοί.
Ψαλ. 116,2                  ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Ψαλ. 116,2                  Υμνολογήσατέ τον, διότι το έλεός του εδείχθη προς ημάς μέγα και ακατανίκητον, η δε φιλαλήθειά του και η αξιοπιστία εις τας υποσχέσστου παραμένει στους αιώνας των αιώνων.


++++=====++++++=====++++

Δεν υπάρχουν σχόλια: